San Antonio Snapology on KSAT- TV ABC Segment

Watch Alejandra, our San Antonio owner discuss Snapology on National Lego Day!